Modernizace CZT Zubří

Modernizace CZT Zubří

 Realizace 2002.

Tato investiční akce představuje rekonstrukci a modernizaci systému vytápění a dodávek TUV pro obyvatele sídliště 6. května v Zubří včetně příslušné občanské vybavenosti.

Konkrétně se jedná o instalaci nové plynové kotelny do rekonstruované původní výměníkové stanice. Tato kotelna je vybavena 2 ks plynových kotlů PAROMAT SIMPLEX o jednotkovém výkonu 1400 kW, které jsou osazeny plynovými hořáky WEISHAUPT G3012A-ZM-1 LN včetně kompletního příslušenství, tj. stl. plynové přípojky, úpravny vody, elektro a plynoinstalace, měření a regulace apod.

 

Ve vlastních obytných domech a občanské vybavenosti se jedná o osazení a připojení 22 ks tlakově závislých objektových předávacích stanic pro dodávku ÚT a TUV, jejich přepojení na nový zdroj tepla s kompletním vybavením pro napojení na centrální dispečink.

Parametry:

tepelný výkon                                     2,8 MW

počet bytových jednotek                         484

počet objektů obč.vybavenosti                   6

celková dodávka tepla pro otop   14 TJ/rok

celková dodávka tepla pro TUV 5,2 TJ/rok

celková dodávka TUV        17,0 tis. M3/rok

Kontakt

ETES, s.r.o.
Křenová 53, 602 00 Brno

+420 774 990 994

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

ETES, s.r.o