Modernizace CZT Bruntál

Modernizace CZT Bruntál

 Realizace 2001/2002.

Tepelný výkon - 32,5 MW

Jedná se o modernizaci tepelného hospodářství části okresního města Bruntálu, reprezentované sídlišti Dolní a Chelčického, to je 2 820 bytů v 88 stavebních objektech, což představuje dodávku tepla a TUV ve výši 160 000 GJ/rok.

Investiční náklady: cca 77 000 000,-Kč.

Doba realizace: 07/2001 až 01/2002.

 Tato modernizace tepelného hospodářství spočívá v:

  • nahrazení parních rozvodů teplovodními v délce 14 km
  • nahrazení čtyiřtrubkového teplovodního systému dvoutrubkovým z předizolovaného potrubí
  • instalaci výměníkové stanice pára/voda v centrální výtopně
  • instalaci tlakově nezávislých objektových předávacích stanic – 88 ks
  • instalaci moderního řídícího a monitorovacího systému
  • realizaci kompletní technologie nové plynové kotelny (3x3 MW)

V centrální výtopně je realizována výměníková stanice o celkovém tepelném výkonu 23,5 MW s dodávkou páry z již dříve ekologizované centrální výtopny CV-1 – Dolní na principu technologie fluidního spalování uhlí. Tento systém je dostatečně dimenzován pro účely dodávek tepla a TUV v letních a přechodných období. Pro jistotu provozu v zimním období je jako špičkový zdroj tepla vybudována plynová kotelna o 3 kotlích po 3 MW.

Kontakt

ETES, s.r.o.
Křenová 53, 602 00 Brno

+420 774 990 994

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

ETES, s.r.o