Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně, Grohova ulice, Brno

Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou  Svaté rodiny v Brně, Grohova ulice, Brno

Realizace 2014. Dodávka a montáž 4 ks Tepelné čerpadlo EasyMaster- 75Z-2013, modifikace Indoor InSplit, vzduch voda pro vnitřní zástavbu, 123 kW (A7W35).

Popis: Použití tepelných čerpadel vzduch voda pro vnitřní instalaci v historické budově církevní školy v centru Brna. Čtveřice tepelných čerpadel EasyMaster Indoor Split 75Z zajišťuje celoroční ohřev TUV (zásobníky na 2 000 litrů) a předehřev topné vody pro výměníkovou stanici CZT. Vzhledem k optimálnímu návrhu výkonu tepelných čerpadel a skloubení jejich funkce s dohřevem pomocí CZT je dosaženo vysoké účinnosti systému a rychlé návratnosti investice. Všechna tepelná čerpadla jsou vybavena desuperheatery pro vysoce účinný ohřev TUV. Efektivnost systému je umocněna využitím odpadního tepla vzduchu z prostoru výměníkové stanice. Sání a výfuk venkovního vzduchu pro tepelná čerpadla jsou vedeny VZT izolovaným potrubím a prostupy ve stěnách budovy, díky tomu není narušen vzhled ani akustika objektu.

Kontakt

ETES, s.r.o.
Křenová 53, 602 00 Brno

+420 774 990 994

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

ETES, s.r.o