Keramika Břeclav-Poštorna

Keramika Břeclav-Poštorna

 Realizace 2000/2001.

Potvrzujeme, že firma Etes, s.r.o. Přerov pro nás prováděla v roce 2000-2001 generální dodávku rekonstrukce topných systémů našeho výrobního areálu v Břeclavi-Poštorné v celkovém objemu 12,4mil.Kč

Firma Etes s.r.o. Přerov zpracovala před zahájením prací studii zaměřenou na dosažení úspor tepla a plynu. Závěry této studie, byli v celém rozsahu zrealizovány a po vyhodnocení topného období byla konstatována úspora ve výši cca 4,8mil.Kč. Což zajišťuje návratnost investice do 3 let.

Při vlastní rekonstrukci byli veškeré dodávky a montáže prováděny v dohodnutých termínech a v dobré kvalitě. Firma Etes projevila i velmi vstřícný přístup při společném výběru subdodavatelů.

Vzhledem k výše uvedenému, ale i vzhledem ke skutečnosti, že veškeré předpokládané poarametry a úspory uváděné v nabídce byli dosaženy, nebo i překročeny je naše společnost s prací firmy Etes velmi spokojena a doporučujeme ji k realizaci obdobných případů.

Ing. Jaroslav Krábek

ředitel a.s.

předseda představenstva

Kontakt

ETES, s.r.o.
Křenová 53, 602 00 Brno

+420 774 990 994

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

ETES, s.r.o